مقالات صنایع دستی و مجسمه سازی

عناصر نقوش منسوجات ساسانی و صفوی

هنر دوران ساسانی به عنوان چکیده ای از هنر تمامی اعصار ایران به شمار می رود. بیشترین مشخصه ی هنر ساسانی نقوش تزئینی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تاثیر عمیقی بر هنر ادوار و ملل مختلف تاریخ گذاشت. در دوره صفویه نیز …

سفر به شهر سلیمان

موضوع این مقاله حضور و تجلی فرش در ادبیات کودک است. فرش یکی از جهانی ترین مظاهر فرهنگ و هنر ایران به شمار می رود. اهل فرهنگ برای حفظ این هنر اصیل نخست باید آن را از حیث فرهنگی در جامعه نهادینه کنند. پیداست که چنین حرکتی باید از دوران کودکی آغاز شود و به ویژه با روش ها و قالب هایی متناسب با علائق کودکان صورت پذیرد. قصه، یکی از قالب هایی است که کودک ذاتا به آن علاقه دارد، از این رو

نقش ایزو در توسعه فرش دستباف

. . . به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تامین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جویی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت ها می شود. از این رو هدف ما . . .

تصویر گرایی در فرش ایران

با نگاهی به هنر فرش ایران با قالی هایی روبه رو می شویم که شکلی کاملا متفاوت از این هنر دیرپای ایران را ارائه می کنند. این قالی ها به جای نقوش انتزاعی و تجریدی گیاهی که نقوش رایج فرش ایرانی را تشکیل می دهند، از تصویر به عنوان طرح قالی استفاده کرده اند. این ویژگی سبب شده است که در تاریخ فرش ایران از این قالی ها با عنوان «قالیچه های تصویری» یاد شود. تصویرگرایی در قالی ایرانی …

عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری دوره تیموریان و صفویان

هیچ مطالعه ای به طور جدی عقاید شیعه را در ارتباط با هنر اسلامی بررسی نکرده است. علاقه اروپایی ها به هنر اسلامی، تقریبا به ابعاد زیبایی شناختی و تاریخی منحصر می شود. اثر حاضر و تصاویر مرتبط با آن، اهمیت عقاید شیعه را از اواخر سده چهاردهم/هشتم تا اوایل سده هفدهم/یازدهم تاریخ ایران، با تمرکز بر روی نقاشی ها و کتیبه هایی که سهم قابل توجهی در توصیف و تبیین عقاید شیعه دارند، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین، این کتاب به گونه ای یک نوع مطالعه ی تطبیقی محسوب می شود که با استفاده از نقاشی و کتیبه ها، به گوناگونی سیاست های حکام تیموری و …