لیست قیمت کارت ویزیت

سایز 60×90 میلیمتر دو رو دور گرد

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 1000 عدد(تومان)
لمینت مات سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 390.000
لمینت براق سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 290.000
لمینت برجسته سایز 60×90 میلیمتر 7 روز 320.000
کتان امباس سایز 60×90 میلیمتر 5 روز 250.000
کتان امباس لمینت سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 405.000
کرافت سایز 60×90 میلیمتر 8 روز 250.000
سلفون مات سایز 60×90 میلیمتر 3 روز 230.000
سلفون براق سایز 60×90 میلیمتر 3 روز 230.000
سلفون مات یووی موضعی سایز 60×90 میلیمتر 12 روز 250.000
سلفون مات مخملی سایز 60×90 میلیمتر 25 روز 360.000
سلفون مات مخملی طلاکوب

سایز 60×90 میلیمتر

25 روز 485.000
سلفون مات مخملی یووی موضعی

سایز 60×90 میلیمتر

25 روز 370.000
طرح چرم یووی موضعی سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 270.000
گلاسه یووی سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 270.000
لمینت مخملی یووی موضعی

سایز 60×90 میلیمتر

25 روز 490.000
PVC 500 میکرون سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 595.000

سایز های خاص و برش خاص

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 1000 عدد(تومان)
لمینت براق دایره سایز 55×55 15 روز 219.000
لمینت براق مربع سایز 55×55 15 روز 248.000
لمینت مات مربع سایز 55×55 15 روز 319.000

کارت های تحویل فوری

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 1000 عدد(تومان)
سلفون مات فوری سایز 60×90 میلیمتر 2 روز 295.000
سلفون براق فوری سایز 60×90 میلیمتر 2 روز 295.000

سایز های تعداد 500 تایی

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 500 عدد(تومان)
لمینت براق سایز 60×90 میلیمتر 7 روز 297.000
لمینت مات سایز 60×90 میلیمتر 7 روز 320.000
PVC 500 میکرون سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 439.000
PVC 300 میکرون سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 428.000