چاپ رزومه شرکت

برای تهیه فایل مربوط به رزومه شرکت، پرداختن به جزئیاتی که نظر مخاطب را بیشتر جلب می کند مورد انتظار است. نکته بسیار مهم داشتن عکسی گویا از پروژه های انجام شده شرکت است، که تکمیل کننده جزئیات متنی ارائه شده توسط شما باشد.

ارائه تصویر مربوط به گواهینامه ها و مدارک شرکت در تکمیل رزومه شرکت بسیار موثر است. در نهایت طرح مربوط به رزومه شرکت اگر شامل رنگی که نماد برند تجاری شماست باشد، در ذهن مخاطب اثر بهتری دارد، به این معنی که رنگ برند شما در تمام صفحات رزومه شرکت به نحوی نشان داده شود، مثلا اگر رنگ برند شما شامل نارنجی می شود، این رنگ نارنجی به صورت نواری در هر صفحه یا کادری دور شماره صفحه ها و یا به صورت قاب دور عکس های نمونه پروژه ها و محصولات یا … اجرا شود، این کار باعث می شود ذهن مخاطب نسبت به رنگ برند شما (در این مثال نارنجی) شرطی شود.

چاپ رزومه شرکت معمولا روی کاغذ های گلاسه سبک انجام می شود و به صورت چسب گرم صحافی می شود. البته شما امکان انتخاب انواع کاغذ و شیوه های دیگر صحافی را دارید. برای اطلاع از انواع کاغذهای چاپی در مجموعه چاپ هفت مهر و آشنایی با انواع شیوه های صحافی می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

اگر مایل بودید می توانید در صفحه پشت جلد آخر؛ CD یا DVD شامل محتوایی که مد نظر دارید را قرار دهید. در قسمت چاپ CD و DVD  به توضیح این پیشنهادمان پرداخته ایم.