چرا رنگی را که انتظار داشتم، چاپ نشد ؟؟!!

RGB یا CMYK ؟  سوال بسیاری از دوستان است، که طراحی را بر اساس پلت رنگی RGB پیش ببرم یا بر اساس پلت رنگی CMYK؟

تجربه نشان می دهد که پلت رنگی CMYK  عینا در چاپ توسط دستگاههای چاپ دیجیتال مدلسازی می شود. پس برای اینکه مطمئن باشیم فرم چاپی ای که تحویل می گیریم اختلاف رنگ بسیار کمی با فرم طراحی شده داشته باشد، از پلت رنگی CMYK استفاده می کنیم.

روش رنگپردازی RGB بیشتر برای محتواهایی کاربرد دارد که نهایتا نیاز به چاپ نداشته باشند. مانند انیمیشن، ویدئو، عکس های وب و محتواهای مربوط به وبسایت های اینترنتی؛ چرا که خروجی این قبیل محتوا ها در صفحه ای نمایشگر دیده خواهد شد و در صفحات نمایشگر تمام رنگهای پلت RGB به خوبی مدلسازی می شوند.

وضوح بالای طرح در رنگهای RGB نباید ما را به اشتباه بیاندازد، چرا که خروجی چاپ نهایتا به صورتی که در مانیتور میبینید نخواهد بود، برای اینکه این مطلب را شخصا تجربه کنید می توانید روی یک صفحه چند مربع ترسیم کنید و رنگ هر کدام را از رنگهای شاخص RGB قرار دهید و کار را برای چاپ ارسال کنید. صفحه چاپ شده کاملا با چیزی که انتظار تحویلش را دارید متفاوت است.

بنابراین پیشنهاد ما استفاده از پلت رنگی CMYK در طراحی است، تا فرم چاپی ای که تحویل می گیرید کمترین اختلاف رنگ را با طراحی شما داشته باشد.

فقط یک نکته دیگر!!

منظور ما از استفاده از پلت رنگی CMYK؛ استفاده از آن، از همان شروع طراحی است، اشتباهی که گاهی بعضی از طراحان محترم انجام میدهند رنگبندی کار بر اساس RGB و خروجی گرفتن به روش CMYK است، که نتیجه ی آن به هم ریختگی رنگها مانند تصویر بالاست.