فوم برد و شاسی

برای نصب امور چاپی روی دیوار یا قراردادن در فضای آتلیه، گالری یا نمایشگاه از فوم برد یا شاسی استفاده می کنیم.

شاسی

شاسی صفحه ای چوبی به ضخامت 5، 21 یا 32 میلیمتر است که در پشت آن چند شیار جهت نصب روی دیوار یا قراردادن روی سطح ایجاد شده است. از شاسی برای نگهداری ماندگارتر از آثار استفاده می شود.

شما می توانید برای برگزاری گالری آثارتان، فایل مربوط به اثر را برای ما ارسال کنید و با تعیین ضخامت شاسی و ابعاد هر اثر، نهایتا آثار چاپ و شاسی شده را در محل گالری تحویل بگیرید.

شاسی در ابعاد مختلف قابل ساخت و ارائه است، ابعادی که ما به طور پیشفرض در مجموعه چاپ هفت مهر داریم شامل لیست زیر است که قیمت هر کدام در مقابل آن نوشته شده است.

توضیح اینکه قیمت ها، فقط قیمت خود شاسی است و بدون احتساب قیمت چاپ پلات و لمینت است.