خدمات افست

چاپ تراکت و بروشور

چاپ تراکت و بروشور معمولا با کاغذهای رده متوسط انجام می شود. تحریر 80 گرم، گلاسه 135 گرم، کتان 120 گرم و گرافت 100 گرم.

مطمئنا مقرون به صرفه ترین روش چاپ تراکت و بروشور، افست است. که در تعداد 1000 برگ و بالاتر انجام می شود. اما در صورتی که نیاز به تعداد کمتر از 1000 برگ دارید، یا زمان تحویل کار محدود است می توانید چاپ دیجیتال را انتخاب کنید.

ابعاد چاپ تراکت و بروشور کمی از ابعاد اصلی A4 و A5 و A6 کوچکتر است:

  • تراکت A4 در ابعاد 200×290 میلیمتر
  • تراکت A5 در ابعاد 145×200 میلیمتر
  • تراکت A6 در ابعاد 100×145 میلیمتر

که همگی امکان چاپ یکرو و دورو، و در تیراژ 1000 و 2000 و 5000 برگی را دارند.