لیست قیمت کارت ویزیت

سایز 60×90 میلیمتر دو رو دور گرد

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 1000 عدد(تومان)
لمینت مات سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 370.000
لمینت براق سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 270.000
لمینت برجسته سایز 60×90 میلیمتر 7 روز 280.000
کتان امباس سایز 60×90 میلیمتر 5 روز 220.000
کتان امباس لمینت سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 370.000
کرافت سایز 60×90 میلیمتر 8 روز 220.000
سلفون مات سایز 60×90 میلیمتر 3 روز 190.000
سلفون براق سایز 60×90 میلیمتر 3 روز 190.000
سلفون مات یووی موضعی سایز 60×90 میلیمتر 12 روز 220.000
سلفون مات مخملی سایز 60×90 میلیمتر 25 روز 320.000
سلفون مات مخملی طلاکوب

سایز 60×90 میلیمتر

25 روز 450.000
سلفون مات مخملی یووی موضعی

سایز 60×90 میلیمتر

25 روز 330.000
طرح چرم یووی موضعی سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 210.000
گلاسه یووی سایز 60×90 میلیمتر 10 روز 210.000
لمینت مخملی یووی موضعی

سایز 60×90 میلیمتر

25 روز 420.000
PVC 500 میکرون سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 515.000

سایز های خاص و برش خاص

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 1000 عدد(تومان)
لمینت براق دایره سایز 55×55 15 روز 179.000
لمینت براق مربع سایز 55×55 15 روز 208.000
لمینت مات مربع سایز 55×55 15 روز 269.000

کارت های تحویل فوری

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 1000 عدد(تومان)
سلفون مات فوری سایز 60×90 میلیمتر 2 روز 205.000
سلفون براق فوری سایز 60×90 میلیمتر 2 روز 205.000

سایز های تعداد 500 تایی

جنس کارت زمان آماده سازی قیمت هر 500 عدد(تومان)
لمینت براق سایز 60×90 میلیمتر 7 روز 217.000
لمینت مات سایز 60×90 میلیمتر 7 روز 260.000
PVC 500 میکرون سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 399.000
PVC 300 میکرون سایز 60×90 میلیمتر 15 روز 388.000