لیست قیمت کارت ویزیت

 • قیمت کارتهای دورو دور گرد
  جنس کارت | قیمت | ابعاد
 • لمینت مات | 340.000 تومان | 60×90 میلیمتر
 • لمینت براق | 340.000 تومان | 60×90 میلیمتر
 • لمینت برجسته | 205.000 تومان | 60×90 میلیمتر
 • لمینت مات | 245.000 تومان | 55×55 میلیمتر
 • لمینت براق | 245.000 تومان | 55×55 میلیمتر
 • سلفون مخملی | 279.000 تومان | 60×90 میلیمتر
 • قیمت کارتهای دورو با برش ساده
  جنس کارت | قیمت | ابعاد
 • سلفون مات | 98.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • سلفون براق | 98.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • سلفون مخملی | 198.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • کتان آلمان | 156.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • کتان امباس | 135.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • سلفون مخملی | 279.000 تومان | 60×90 میلیمتر
 • قیمت کارتهای لیبل (پشت چسبدار)
  جنس کارت | قیمت | ابعاد
 • لیبل سلفون براق | 112.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • لیبل سلفون مات | 112.000 تومان | 48×85 میلیمتر
 • لمینت برجسته | 205.000 تومان | 60×90 میلیمتر
 • لمینت مات | 245.000 تومان | 55×55 میلیمتر
 • لمینت براق | 245.000 تومان | 55×55 میلیمتر
 • سلفون مخملی | 279.000 تومان | 60×90 میلیمتر
روش طراحی

می بایست ابعاد طراحی شده کارت ویزیت 60×90 میلیمتر یا 48×85 میلیمتر انجام شود که از هر طرف 5 میلیمتر دارای محتوای مهم شامل حروف و قسمت مهم لوگو یا عکس نباشد و فقط رنگ یا بافت پس زمینه باشد که در هنگام برش از کار حذف می گردد باعث ابطال کارت نشود.

لیست قیمت تراکت

تراکت تحریر 80 گرم | 1000 برگی

 • تحریر 80 گرم ابعاد A5
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 185.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 219.000 تومان
 • تحریر 80 گرم ابعاد A4
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 305.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 385.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

فرم های تحریر 80 گرم 1000 برگی تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل می گردد.

در صورتی که کار شما دارای خط تا یا پرفراژ است، با کلیک روی این دکمه قیمت خدمات را مشاهده کنید.

تراکت تحریر 80 گرم | 2000 برگی

 • تحریر 80 گرم ابعاد A5
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 270.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 315.000 تومان
 • تحریر 80 گرم ابعاد A4
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 459.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 536.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

فرم های تحریر 80 گرم 2000 برگی تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل می گردد.

در صورتی که کار شما دارای خط تا یا پرفراژ است، با کلیک روی این دکمه قیمت خدمات را مشاهده کنید.

تراکت تحریر 80 گرم | 5000 برگی

 • تحریر 80 گرم ابعاد A5
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 485.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 525.000 تومان
 • تحریر 80 گرم ابعاد A4
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 865.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 965.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

فرم های تحریر 80 گرم 1000 برگی تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل می گردد.

در صورتی که کار شما دارای خط تا یا پرفراژ است، با کلیک روی این دکمه قیمت خدمات را مشاهده کنید.

تراکت گلاسه 135 گرم | 1000 برگی

 • گلاسه 135 گرم ابعاد A5
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 195.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 243.000 تومان
 • گلاسه 135 گرم ابعاد A4
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 359.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 415.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

فرم های گلاسه 135 گرم 1000 برگی تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل می گردد.

در صورتی که کار شما دارای خط تا یا پرفراژ است، با کلیک روی این دکمه قیمت خدمات را مشاهده کنید.

تراکت گلاسه 135 گرم | 2000 برگی

 • گلاسه 135 گرم ابعاد A5
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 290.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 365.000 تومان
 • گلاسه 135 گرم ابعاد A4
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 535.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 605.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

فرم های گلاسه 135 گرم 2000 برگی تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل می گردد.

در صورتی که کار شما دارای خط تا یا پرفراژ است، با کلیک روی این دکمه قیمت خدمات را مشاهده کنید.

تراکت گلاسه 135 گرم | 5000 برگی

 • گلاسه 135 گرم ابعاد A5
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 590.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 630.000 تومان
 • گلاسه 135 گرم ابعاد A4
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 1.100.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 1.195.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

فرم های گلاسه 135 گرم 5000 برگی تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل می گردد.

در صورتی که کار شما دارای خط تا یا پرفراژ است، با کلیک روی این دکمه قیمت خدمات را مشاهده کنید.

تراکت فوری یکروزه گلاسه و تحریر 2000 برگی

 • تراکت فوری گلاسه 135 گرم | ابعاد | قیمت
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 342.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 383.000 تومان
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 576.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 655.000 تومان
 • تراکت فوری تحریر 80 گرم | ابعاد | قیمت
 • یک رو ابعاد A5 قیمت 295.000 تومان
 • دو رو ابعاد A5 قیمت 360.000 تومان
 • یک رو ابعاد A4 قیمت 495.000 تومان
 • دو رو ابعاد A4 قیمت 595.000 تومان
نکات فرم بندی

از هر طرف فرم طراحی شده می بایست 3 تا 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود. به این معنی که محتوای مهمی از طراحی در لبه های کار وجود نداشته باشد. کار تحویلی نسبت به ابعاد واقعی 5 تا 10 میلیمتر در طول و عرض کمتر است.

زمان تحویل

در صورتی که فایل سفارش تراکت را قبل از ساعت 10:30 برای واحد سفارش چاپ مهر ارسال کرده باشید و سفارش تسویه شده باشد؛ تحویل سفارش در همان روز و از ساعت 19:30 به بعد انجام خواهد شد.

قیمت خدمات خط تا و پرفراژ برای فرم های افست

قیمت برای هر 1000 برگ

 • ابعاد A5
 • یک خط تا 75.000 تومان
 • دو خط تا 95.000 تومان
 • ابعاد A4
 • یک خط تا 100.000 تومان
 • دو خط تا 120.000 تومان