مجموعه چاپ دیجیتال هفت مهر از تاریخ 12 خرداد به آدرس زیر منتقل خواهد شده است.

بالاتر از چهارراه ولیعصر نرسیده به خیابان بزرگمهر پاساژ رنگین کمان (اعتماد سابق)، واحد 3