از روز شنبه 01 آذر ماه تا پایان محدودیت های کرونایی، جهت حفظ سلامتی همه شهروندان؛ به صورت غیر حضوری از ساعت 10 تا 18 پاسخگوی انجام و ارسال سفارشات شما عزیزان خواهیم بود.